Iz softvera objašnjavaju kako će se pristupiti novom oklopnom jezgru

^