Fire Emblem Heroes slavi svoju drugu obljetnicu novim sadržajem i besplatnim sadržajima

^