EVE Online programer CCP zatvara Atlanta ured dok se udaljava od VR igara (Update)

^