Najveća inovacija Dragon Quest IX promijenila je način na koji igram

^