Ding dong, izravna plaćanja za 3DS i Wii U eShops su mrtva u siječnju

^