Spajanje emulatora ili simulatora na Appium Studio

^