Civilizacija VI osjeća se kao novi početak serije

^