Capcom Arcade 2nd Stadium je na putu s 32 utakmice

^