Brade izborno: ugrađene odluke o poteškoćama u vatreni grb

^