Jesu li portovi i ponovna izdanja dovoljni da se 3DS uključi u 2019. i kasnije?

^