Nakon turneje Flying Wild Hog, ima smisla Shadow Warrior takav kakav jest

^