Budući da WiiWare kreće, englesko izdanje Sin and Punishment na podršci je života

^