Angažiramo nadarene trenere i autore za testiranje softvera

^