Tamarin dočarava vibracije Jet Force Beminija i sadrži glazbu Davida Wisea

^