PlatinumGames imenovao novog predsjednika i izvršnog direktora Atsushija Inabu

^