Morganovo izvješće o putovanju posjećuje Persona 5 Scramble-ov grad Sendai

^