Metroid Dread ažuriranje nudi tri nova Rush načina puna akcije

^