Fortnite će ponuditi značajku raskida veze PS4 i spajanje računa

^