EVE Online ima planove za ekskluzivne brodske kože, evo 11 novih

^