Smatrate li cenzurom seksi odijela Fatal Frame?

^