ConcernedApe nagovještava da će u Haunted Chocolatieru biti borbe s šefovima

^