Može li film 'Half-Life' ili 'Portal' zaista djelovati?

^