Brutal Mode je najbolje što se dogodilo Rock Band-u u godinama

^