Programer Axiom Verge razmišlja o tome kako bi 3DS port bio moguć

^