Yoshijev safari je ono što se događa kada Mario konačno pukne

^