Metroid Dread ima višestruke skrivene sekvence razbijanja šefova animacija

^