Posljednji radnik je distopijska narativna avantura sa zvijezdama

^