Još uvijek je predviđeno da sklopka bude nakošena 1001 šiljkom

^