Serious Sam: Siberian Mayhem je samostalna ekspanzija koja stiže ovog mjeseca

^