Popis Python - Stvaranje, pristup, rezanje, dodavanje ili brisanje elemenata

^