Sljedeća ploča Baldur’s Gate 3 From Hell istražit će novu lokaciju

^